• indeks
  • indeks1
  • indeks3

Budowa obiektów przemysłowych

 

przemysłowe instalacjeBudowa obiektów przemysłowych jest procesem skomplikowanym, który wymaga nie tylko rozległej wiedzy na temat instalacji, ale także warunków, jakie musi spełniać obiekt, aby osoby, które będą z niego korzystać były w pełni bezpieczne. Całość musi więc doskonale komponować się zarówno z otoczeniem, jak i najważniejszymi wytycznymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopracowując w każdym detalu poszczególne elementy uzyskuje się pewność, że inwestycja przyniesie spodziewane zyski i będzie stanowić istotny punkt na mapie konkretnej przestrzeni. Aby obiekty przemysłowe mogły wpisać się w stały pejzaż konkretnego krajobrazu, niezbędne jest podzielenie pracy na poszczególne etapy, które obejmowałyby wszystkie najważniejsze wytyczne i normy budowlane.

Do pierwszego etapu realizacji zaliczyć należy część projektową. Bez niezbędnej dokumentacji nie byłoby możliwe zrealizowanie zamówienia, dlatego też specjaliści kreują w pierwszej kolejności koncepcję architektoniczno-budowlaną, na podstawie której ustala się dalsze działania. Nie mając świadomości tego, do czego ma służyć konkretny obiekt oraz jakie podstawowe funkcje ma spełniać, trudno przewidywać kolejne etapy budowlane, dlatego też w projekcie powinny pojawić się najważniejsze informacje dotyczące planowanej konstrukcji, projektu zagospodarowania terenu, przewidywanych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych umieszczanych wewnątrz budynku, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przeciwpożarowej oraz wszystkiego, co powinno znajdować się na zewnątrz obiektu, w tym przede wszystkim zewnętrzne instalacje sanitarne oraz zewnętrzne instalacje elektryczne. Realizowana przez firmę budowlaną budowa obiektów opiera się przede wszystkim na generalnym wykonawstwie lub współpracy z głównymi inwestorami, dlatego też w podobny sposób funkcjonują najważniejsze projekty organizacji przestrzeni. Niezbędne jest zatem stworzenie projektów wykonawczych i ustalenie podziału pracy.

pomieszczenia poprzemysłoweJeżeli za prawidłowy przebieg inwestycji odpowiedzialny jest generalny wykonawca, w imieniu głównego inwestora uzyskuje on wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę i realizację całego przedsięwzięcia. Widać więc, że budowa obiektów jest procesem wymagającym znakomitej koordynacji i mądrego zarządzania czasem i zasobami ludzkimi. Problemy mogą bowiem pojawiać się już na wiele miesięcy przed rozpoczęcia prac. Im lepiej przygotowane projekty i im dokładniej zaplanowana inwestycja tym lepiej, ponieważ minimalizując straty i przewidując ewentualne przeszkody, zdecydowanie łatwiej je później pokonywać. W imieniu głównego inwestora jego generalny wykonawca zobowiązuje się do zdobycia wszystkich niezbędnych opinii i sprawdzeń projektowych, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. Kiedy skompletowane są wszystkie dokumenty i pozyskane niezbędne zezwolenia, możliwe jest przygotowywanie się do rozpoczęcia pracy w terenie, co jednak wcale nie jest proste i sprawne. Wykonywanie robót budowlanych musi być przeprowadzane zgodnie z dokumentacją projektową, nie może być więc mowy o jakimkolwiek odstępstwie od reguły. Jako, że generalny wykonawca ma obowiązek zorganizowania solidnych podwykonawców, musi czuwać nad pracą wszystkich zespołów. Brak koordynacji w jakimkolwiek elemencie może skutkować chaosem i dezorganizacją, która wpływa bezpośrednio na spowolnienie tempa prac lub nawet wstrzymanie robót, na co żaden inwestor nie może sobie pozwolić. Widać więc jak wiele obowiązków ciąży na generalnym wykonawcy i jak skomplikowane działania musi on wykonywać, żeby dopiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik. Stawianie budynku to oczywiście nie koniec, ponieważ całość musi być zgodna ze wszystkimi normami budowlanymi i zasadami bezpieczeństwa, dlatego też po zakończeniu prac pojawia się inspekcja, której nadrzędnym zadaniem jest sprawdzenie czy wszystko działa dokładnie tak, jak powinno.

Generalni wykonawcy realizują więc swoje obowiązki w imieniu głównego inwestora tak, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowo powstałego obiektu. Realizacje przemysłowe muszą być doskonale zaprojektowane, ponieważ ich funkcjonalność uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju materiałów wykończeniowych oraz charakteru całości. Ergonomia jest współcześnie podstawą działania nowoczesnej architektury, dlatego też zwykle jest to pierwszy element, na który zwracają uwagę użytkownicy danego budynku. Kontrakty pomiędzy wykonawcami a inwestorami muszą obejmować bardzo szczegółowe wytyczne, które uwzględniałyby budżet, specyfikacje, plany oraz warunki zabudowy.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

DMC Firewall is a Joomla Security extension!